Zekare eğitim seti anlayışı zaman içerisinde değişkenlik göstererek farklı şekillerde gelişmiştir. Bu kavram ülkelerle göre de değişmektedir. Yapılan araştırmalar görsel olarak algılamanın daha kolay ve kalıcı olduğunu göstermiştir. Beynin lop denilen kısımlardan oluşmuştur. Bu loplardan bir tanesi görsel ve sanatsal kavramlar ile ilgili olarak faaliyet gösterirken diğeri de matematik ve mantık kavramları ile ilgili olarak faaliyet göstermektedir. Özellikle hafızaya alma konusunda beynin iki lobunu birlikte çalıştırma konusunda son dönemlerde çok ciddi çalışmalar yapılmıştır. Örneğin hafıza çivileri tabir edilen ve hafızaya alınmak istenen nesneleri görsellerle bağlayan teknik de bu çalışmalardan biridir. Kullanılan görsel eğitim setleri de buna benzer sistemlerle öğretmeyi 

            Zekare eğitim seti materyallerini hazırlarken görsel ve bilişsel aktiviteleri geliştirmeyi amaçlarken aynı zamanda çocukları soru setleri ile ve çocukları sıkmadan eğlendirerek öğrendiklerini de test eder. Zekare eğitim seti sorularla bu değerlendirmeler esnasında da oyun modunda test ettiği için çocukları sıkmadan bu işin yapılmasını Sağlar. Görsel setlerde zekare eğitim seti aynı zamanda matematik konularında da çocukların pratik yapmalarını sağlar.